Licensen til et SimNord scenery giver køberen ret til at installere og bruge produktet på sin egen egen, personlige computer. Licensen tillader ikke erhvervsmæssig brug. SimNords produkter må således ikke installeres på eller bruges på computere/simulatorer på flyveskoler og lign. Produkterne må heller ikke installeres eller bruges på simulatorer/computere, der er sat op i andre erhvervsmæssige sammenhænge, f.eks i forbindelse med markeder, events, undervisning og lign. Kontakt venligts SimNord, hvis du ønsker at bruge et scenery erhvervsmæssigt.